Ajankohtaista

Uusi 1 800 asukkaan alue tulossa Raholan radanvarteen

Raholaan radan eteläpuolelle, Tesoman valtatien itä- ja pohjoispuolelle on suunnitteilla uusi merkittävä asuinalue. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 13.4.2021 Tesoman aluekeskusta noin 1 800 asukkaalla vahvistavan asemakaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville. Tavoitteena on yleiskaavan mukainen kaupunkimainen alue.

Suunnittelualue sijaitsee Raholan kaupunginosassa noin 6 kilometriä länteen Tampereen keskustasta. Noin 13 hehtaarin alue rajoittuu osin etelässä ja idässä Risuharjunpuistoon. Korttelialueen lisäksi siihen kuuluu katu- ja viheraluetta sekä lämpövoimala kortteleiden eteläpuolella.

Nykyiset teollisuustontit on tarkoitus osoittaa kerrostalovaltaisen asumisen ja työpaikka- ja liiketilojen korttelialueeksi, jonne osoitetaan varaus myös päivittäistavarakaupalle, paloasemalle, päiväkodille, seurakuntarakennukselle sekä polttoaineenjakelun kylmäasemalle. Lämpövoimalan on toistaiseksi tarkoitus säilyä nykyisellä paikallaan.

Kaava tavoittelee uusia asumisen mahdollisuuksia, ympäristöhäiriötä tuottamatonta työpaikkatilaa, monipuolisia toimintoja, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä, sekä turvaa ekologisia yhteyksiä ja laadukasta viherympäristöä. Yhteyksiä Tesomalta Tohlopin suuntaan Mediapolikseen ja Hiedanrantaan vahvistetaan. Alueelle on osoitettu uusi rautatien alikulkuyhteys kävelyä ja pyöräilyä varten Kohmankaaren suuntaan.

Lisätietoja osoitteessa

http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/04/13042021_9.html

Poikkeustila vaikuttaa myös Raholan OKY:n toimintaan

Suomen hallituksen asettama poikkeustila vaikuttaa myös Raholan omakotiyhdistyksen toimintaan keväällä 2020. Seuraamme oky:n hallituksessa valtakunnallista tilannetta ja hallituksen suosituksia sekä määräyksiä. Selvittelemme kulloisenkin tilanteen mukaan mahdollisuuksia järjestää toimintasuunnitelmaankin kirjattuja keväällä perinteisesti järjestettyjä tapahtumia kuten kevätkokousta, roskalavatapahtumaa ja kesätapahtumaa.

Valitettavasti tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tapahtumia joudutaan ainakin lykkäämään myöhäisemmäksi. Ilmoittelemme tilanteesta heti kun se selkiytyy.

Tällä välin kannustamme yhteisöllisyyteen ja naapuria auttavaan asenteeseen! Kauppa-apua voi tarjota ja kuulumiset huikata turvaetäisyydeltä aidan yli. Poikkeuksellisen talven jälkeen pääsee pikkuhiljaa puutarhahommiin, ja ulkoilla voi omalla kotipihallakin.

Kannattaa seurata viestintää myös omakotiyhdistyksen Facebook-ryhmässä. Siellä saa mielellään viritellä keskustelua alueen asioista ja kysellä naapureiden kuulumisia.